Fortis Diesel Zbiornik do bezpiecznego przechowywania paliwa z dystrybutorem

Zbiornik do bezpiecznego przechowywania paliwa z dystrybutorem, wykonany z certyfikowanego, odpornego na warunki atmosferyczne i promienie UV tworzywa. Dwupłaszczowa konstrukcja zabezpiecza go przed uszkodzeniem Jest wyposażony w układ dystrybucyjny renomowanej firmy i wysokiej jakości elementy filtrujące. Biały zbiornik wewnętrzny pozwala na wizualną kontrolę czystości paliwa.

Poznaj cechy zbiornika

licznik K600

przepływomierz elektroniczny o dokładności 0,5 % do oleju napędowego, opałowego i biopaliw; możliwość kalibracji

pojemność 5000 l

zbiornik o największej pojemności w rodzinie Fortis, doskonały dla dużych podmiotów

pompa 70 l/min

mocna pompa o wydajności 70 litrów na minutę
- filtr metalowy z separatorem wody – chroni zawartość zbiornika przed zanieczyszczeniami

wąż wydawczy 6 m 1”

długi i wygodny podczas tankowania wąż wydawczy

pistolet automatyczny A60

automatyczny pistolet nalewowy zapewniający przepływ do 70 l/min, z 3-stopniową blokadą otwarcia umożliwiającą tankowanie bez użytkownika

Apollo Smart

elektroniczny wskaźnik poziomu

oświetlenie skrzyni dystrybucyjnej

łatwość obsługi i bezpieczeństwo po zmierzchu

elektroniczny czujnik maksymalnego napełnienia

dzięki niemu nie ma ryzyka, że paliwo się wyleje ze zbiornika

rozdzielnia elektryczna R-Box

kompatybilna rozdzielnia zasilająca oprzyrządowanie i oświetlenie zbiornika

 • układ dystrybucyjny o wydajności max 72 l/min, zasilanie 230 V
 • filtr czyszczący paliwa zamontowany na rurociągu ssącym
 • przepływomierz paliwa z możliwością kalibracji
 • zamykana skrzynia dystrybucyjna zabezpieczona podwójnym zamkiem
 • bezprzewodowy czujnik poziomu paliwa połączony z systemem monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej
 • wąż wylewowy 6 m z nalewakiem automatycznym, który odbija przy zapełnionym zbiorniku w pojeździe
 • zamykana pokrywa górna zbiornika, chroni przed nieupoważnionym dostępem
 • 16” właz rewizyjny w płaszczu wewnętrznym zbiornika, umożliwia dokładne okresowe czyszczenie zbiornika
 • odpowietrznik zbiornika umieszczony w pokrywie zalewowej
 • oświetlenie skrzyni dystrybucyjnej (z wyjątkiem zbiorników FT2000)
 • zwijadło z wężem wydawczym 10 i 14 m
 • szklany filtr z separatorem wody
 • umieszczona w skrzyni dystrybucyjnej linia napełniająca z wężem 2” oraz szybkozłączem do cystern

Wybierz wielkość zbiornika

Fortis Tank 1300

Zbiornik dwupłaszczowy bogato wyposażony, o małej pojemności.

Pojemność Szerokość Wysokość Długość
1300 l 1,11 m 1,77 m 2,14 m

Fortis Tank 2000

Kompaktowy zbiornik dwupłaszczowy z podstawowym wyposażeniem.

Pojemność Szerokość Wysokość Długość
2000 l 1,26 m 1,26 m 2,68 m

Fortis Tank 3000

Zbiornik wyposażony w obszerną skrzynię dystrybucjną, zwiększającą komfort użytkownia. Idealny dla małych gospodarstw rolnych.

Pojemność Szerokość Wysokość Dlugość
3000 l 2,06 m 1,94 m 2,63 m

Fortis Tank 5000

Największa pojemność w rodzinie Fortis Tank. Wyposażony w obszerną skrzynię dystrybucyjną, która zwiększa komfort użytkowania.

Pojemność Szerokość Wysokość Długość
5000 l 2,38 m 2,03 m 2,95 m

Fortis Tank 1300 BS

Zbiornik dwupłaszczowy bogato wyposażony bez skrzyni dystrybucyjnej.

Pojemność Szerokość Wysokość Długość
1300 l 1,11 m 1,77 m 2,14 m

Fortis Tank 2000 BS

Kompaktowy zbiornik 2000 l bez skrzyni dystrybucyjnej.

Pojemność Szerokość Wysokość Długość
2000 l 1,26 m 1,26 m 2,68 m

Fortis Tank 3000 BS

Zbiornik bez skrzyni dystrybucyjnej. Idealny dla małych gospodarstw rolnych.

Pojemność Szerokość Wysokość Długość
3000 l 2,06 m 1,94 m 2,25 m

Fortis Tank 5000 BS

Obszerny zbiornik bez skrzyni dystrybucyjnej.

Pojemność Szerokość Wysokość Długość
5000 l 2,06 m 1,94 m 2,25 m

dostępne systemy dystrybucji

Poznaj systemy zarządzania rozchodem paliw i innych płynów eksploatacyjnych.

System MC

Najprostszy system, który umożliwia kontrolę ilości pobranego płynu oraz identyfikację upoważnionych do tego osób i pojazdów. W zależności od wersji - możliwość zarządzania od 50 do 120 użytkownikami.
Funkcje systemu :

 • umożliwia precyzyjne dozowanie paliwa;
 • wprowadzanie numerów rejestracyjnych  pojazdów oraz przebiegów kilometrów;
 • generowanie raportów na temat ilości pobranego paliwa w określonym czasie przez dany pojazd i kierowcę;
 • logowanie za pomocą klucza (chipa);
 • dokładność pomiaru do 0,5 %;
 • przenoszenie danych z dystrybutora za pomocą specjalnego nośnika lub drogą przewodową przy użyciu komunikacji  RS-485.
Korzyści dla ciebie
 • kontrola poboru i zużycia paliwa;
 • optymalizacja kosztów zużycia paliwa i płynów eksploatacyjnych;
 • monitoring pracy kierowców i pojazdów;
 • łatwość obsługi.

System GEEK ONE

Terminal Dostępu GEEK ONE – zacznij skutecznie zarządzać paliwem! Urządzenie, które jednocześnie kontroluje i zarządza dostępem do zbiornika oraz układu dystrybucyjnego (ON, Adblue).

System zarządzania podwójnej identyfikacji z transmisją danych za pomocą sieci GSM. Terminal kontroluje wszelkie procesy związane ze zbiornikiem na ON, dystrybutorem i tankowaniem pojazdów (w tym również temperaturę paliwa – rozliczanie paliwa w 15 st C)
Funkcje systemu:

 • Umożliwia sterowanie dystrybutorami legalizowanymi;
 • Zarządzanie rozchodem paliw i innych płynów oraz flotą pojazdów;
 • Dwa niezależne układy pomiarowe- przepływomierz oraz sonda ciśnieniowa (Bilans magazynu)
 • Oprogramowanie dostępne z dowolnego komputera za pośrednictwem Internetu;
 • Transmisja danych z dystrybutora za pośrednictwem GSM
 • Dane On-Line – transmisja danych odbywa się niezwłocznie po zakończonym procesie tankowania,
 • Stan paliwa w zbiorniku On-Line
 • Remanenty magazynu paliwa On-Line
 • Podtrzymanie bateryjne – bezpieczeństwo transakcji
 • Identyfikacja tankującego na podstawie zdjęcia dzięki wbudowanej kamerze - wykonuje zdjęcia przed i po tankowaniu;
 • Dwustopniowy poziom logowania;
 • Zapisuje wszelkie dane na temat tankowania: datę, godzinę, nazwisko osoby pobierającej paliwo, numer pojazdu lub maszyny, do której zostało pobrane paliwo oraz stan licznika lub roboczogodzinę;
 • Automatycznie wylicza średnie spalanie i informuje o przekroczeniu określonych norm;
  umożliwia zastosowanie bardzo dokładnej sondy pomiarowej poziomu paliwa;
 • Do tankowania paliwa upoważniają karty dostępu RFID (bez nich jest to niemożliwe).
 • Zasilanie awaryjne terminala- funkcja autosave. Bezpieczeństwo transakcji
 • Możliwość zdalnej diagnostyki i zmiany parametrów - eliminujemy koszty związane z wizytą serwisu
 • Zdalna kalibracja licznika
 • Obsługa nieograniczonej ilości użytkowników.
Korzyści dla ciebie
 • pełen monitoring procesów związanych z poborem i zużyciem paliwa i płynów eksploatacyjnych;
 • uszczelnienie magazynu paliwowego;
 • optymalizacja kosztów zużycia paliwa oraz pracy kierowców i parku maszyn;
 • zapewnia nadzór i bezpieczeństwo procesu wydawania paliwa.

SYSTEM GIR

System GIR - nowoczesny i bardzo profesjonalny system podwójnej identyfikacji, który może zarządzać jednocześnie wieloma płynami. Idealny do magistrali olejowych.

Funkcje systemu:

 • umożliwia sterowanie dystrybutorami legalizowanymi;
 • zarządzanie rozchodem paliw i innych płynów oraz flotą pojazdów;
 • oprogramowanie dostępne z dowolnego komputera za pośrednictwem Internetu;
 • przenoszenie danych z dystrybutora za pośrednictwem GPRS, Wi-Fi, LAN czy RS-485;
 • identyfikuje do 15 000 kierowców i do 15 000 pojazdów;
 • zapisuje datę oraz godzinę tankowania, rejestrację stanu licznika i ilości wybieranego paliwa;
 • jeden terminal obsługuje do 16 pomp;
 • umożliwia podłączenie różnego rodzaju systemów pomiarowych;
 • komunikacja w czasie rzeczywistym pomiędzy terminalami a serwerami za pośrednictwem sieci LAN lub GSM;
 • szybka i skuteczna wyszukiwarka i generator raportów;
 • alarmy z powiadomienia e-mail;
 • możliwość sterowania: dozowaniem paliwa, olejów samochodowych i myjnią samochodową oraz ładowanie pojazdów z napędem elektrycznym;
 • nadawanie indywidualnych uprawnień użytkownikom;
 • magazynuje do 2500 transakcji;
 • możliwość zaprogramowania przeglądów okresowych itp.;
 • wandaloodporna klawiatura i solidna obudowa.
Korzyści dla ciebie
 • bieżący monitoring stanów magazynowych i zużycia paliwa;
 • elastyczność w reagowaniu na zapotrzebowanie;
 • optymalizacja kosztów - długowieczność urządzeń i kontrola zużycia płynów eksploatacyjnych;
 • poprawa efektywności działania firmy;
 • większa skuteczność na rynku.

MC System

The most basic system which controls the amount of the fluid drawn and identifies persons and vehicles authorised to take it. Can manage from 50 to 120 users depending on the version.
System functions:

 • precise fuel dosing;
 • entering vehicle registration numbers and mileage;
 • generating reports on the quantity of fuel taken over a specific period by a given vehicle and driver;
 • logging with a chip;
 • measurement accuracy up to 0.5 %;
 • transferring data from the dispenser on a special data carrier or wirelessly through RS-485 communication.
Korzyści dla ciebie
 • controlling fuel uptake and consumption;
 • optimising costs of fuel and consumable fluids consumption;
 • monitoring the work of drivers and vehicles;
 • ease of operation.

GEEK System

Double identification management system with data transmission through the GSM network. The terminal controls all processes related to the diesel oil tank, dispenser and vehicle filling (including fuel temperature).
System functions:

 • two-step logging process;
 • records all the data related to filling: date, time, name of the person taking fuel, number of the vehicle or machine which was filled as well as counter reading or man-hour;
 • automatically calculates average consumption and informs the user when standards are exceeded;
 • can be integrated with a very accurate probe measuring the fuel level;
 • takes photographs before and after filling;
 • filling must be authorised by an RFID card (otherwise it is not possible).
Korzyści dla ciebie
 • full monitoring of processes related to the uptake and consumption of fuel and consumable fluids;
 • fuel tank which is fully tight;
 • optimising the costs of fuel consumptions as well as the work of drivers and machines;
 • supervised and secured process of fuel dispensing.

GIR System

GIR System - a modern and very professional double-identification system which can manage many fluids simultaneously. Perfect for oil mains.

System functions:

 • controls calibrated dispensers;
 • manages the dispensing of fuels and other fluids as well as the vehicle fleet;
 • software is available from any computer via the Internet;
 • transfer of data from the dispenser through GPRS, Wi-Fi, LAN and RS-485;
 • identifies up to 15,000 drivers and 15,000 vehicles;
 • records the date and time of filling, mileage counter and the selected type of fuel;
 • one terminal operates up to 16 pumps;
 • can be integrated with different types of measurement systems;
 • real-time communication between terminals and servers through LAN or GSM networks;
 • fast and efficient search engine and report generator;
 • e-mail notification alarms;
 • option to control fuel dosing, automotive oils, carwash and electric cars charging;
 • grants individual user rights;
 • storage capacity of up to 2500 transactions;
 • option to program periodical surveys etc.;
 • vandal proof keyboard and sturdy casing.
Korzyści dla ciebie
 • on-going monitoring of stock levels and fuel consumption;
 • flexibility in meeting customer needs;
 • optimising costs - long service life and control of consumable fluids consumption;
 • improved company effectiveness;
 • better efficiency on the market.

Co zyskuje Twoja firma?

1.
Możliwość zakupu paliwa w cenie hurtowej
2.
Szybki zwrot inwestycji
3.
Magazyn buforowy przy dynamicznych skokach cen
4.
Własną stację paliw
5.
Zwiększony nadzór nad wydawanym pracownikom paliwem

Znajdź najbliższego dystrybutora

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI! Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania
61 820 94 29
biuro@fortistechnology.pl

NIE ZNALAZŁEŚ TEGO CZEGO SZUKAŁEŚ?

Poznaj nasze dodatkowe usługi

FORTIS ROTOMOULDING

Poznaj naszą ofertę biznesową na produkcję kontraktową metodą formowania rotacyjnego.

Przejdź do strony
Skontaktuj się z nami