Uruchomienia, montaże i połączenia zbiorników oraz dystrybutorów Oferujemy profesjonalny montaż zakupionych zbiorników i akcesoriów w dogodnych dla klienta terminach

W cenie zbiornika wyposażonego w system dystrybucji i zarządzania (np. MC, GEEK, GIR) jest jego uruchomienie. Obejmuje ono przygotowanie sprzętu do działania – odpowietrzenie układu, kalibrację, zainstalowanie oprogramowania, ustawienie i przetestowanie komunikacji, a także kompleksowe szkolenie zarówno z obsługi zbiornika, jak i oprogramowania.

Uruchomienia, montaże
i połączenia zbiorników oraz dystrybutorów

Po uruchomieniu zbiornika można w zasadzie od razu rozpocząć tankowanie pojazdów. Zostawiamy Klienta z w pełni sprawnym i działającym systemem dostosowanym do jego potrzeb. Dzięki temu zainstalowany sprzęt działa bez wad oraz że został założony profesjonalnie i zgodnie z warunkami gwarancji.

Podobnie jest z połączeniem dodatkowych zbiorników do istniejących stacji. Usługę połączenia również mamy w standardzie. Klient stawia zbiornik w wybranym miejscu, a nasz serwis zajmuje się resztą.

Fortis Technology od początku do końca pomaga Klientowi – najpierw w dobraniu odpowiedniego urządzenia do potrzeb, a następnie w instalacji.

Faq- poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy zbiornik powinien być uziemiony?
 • Zbiornik powinien być uziemiony zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi naziemnych zbiorników do magazynowania paliw płynnych.
Pompa głośno pracuje
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
 • Sprawdzić i wyczyścić filtr siatkowy w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • W nielicznych przypadkach może nastąpić zapowietrzenie pistoletu, powodujące brak możliwości zassania paliwa przez pompę. W takim przypadku odkręcić pistolet i spróbować odpowietrzyć układ bez pistoletu.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
Dystrybutor nie wydaje paliwa
Nie uruchamia się pompa:
 • Sprawdzić czy dystrybutor jest podłączony do prądu;
 • Sprawdzić czy przełącznik na pompie jest w pozycji włączonej;
 • Jeśli zbiornik wyposażony jest w systemy odcinające zasilanie pompy w przypadku niskiego poziomu paliwa w zbiorniku upewnić się że nie został osiągnięty minimalny stan.
 • Sprawdzić połączenia elektryczne w szczególności przewód zasilający dochodzący do pompy nie jest uszkodzony.
 • Skontaktować się z SERWISEM FORTIS
Uruchamia się pompa a paliwo nie leci:
 • Sprawdzić stan paliwa w zbiorniku;
 • Sprawdzić, czy waż ssący w zbiorniku leży na dnie, a nie znajduje się ponad powierzchnią paliwa.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • Jeśli przed problemem nastąpiło zapowietrzenie układu zbiornika sprawdzić stan łopatek w pompie.
Pompa nie chce samoczynnie zassać paliwa
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • W nielicznych przypadkach może nastąpić zapowietrzenie pistoletu, powodujące brak możliwości zassania paliwa przez pompę. W takim przypadku odkręcić pistolet i spróbować odpowietrzyć układ bez pistoletu.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • W nielicznych przypadkach może nastąpić zapowietrzenie pistoletu, powodujące brak możliwości zassania paliwa przez pompę. W takim przypadku odkręcić pistolet i spróbować odpowietrzyć układ bez pistoletu.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
Dystrybutor wolno wydaje paliwo
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku. W przypadku wymiany filtra sprawdzić wydanie od razu po odpowietrzeniu układu zbiornika. W przypadku dużego zanieczyszczenia dużej ilości wody bądź wytrącenia się parafiny w paliwie filtry mogą zapychać się bardzo szybko (nawet po 500 l przetankowanego paliwa).
 • Wyczyścić filtr siatkowy: na wężu ssącym w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe są całkowicie otwarte (rączka zaworu ułożona wzdłuż osi.
 • Skontaktować się z SERWISEM FORTIS.
Na Apollo Smart wyświetla się błąd
E01:
 • Czy była zrobiona ponowna synchronizacja urządzenia? Jeśli nie to należy przeprowadzić synchronizację zgodnie z instrukcją Fortis (Pierwsze uruchomienie Apollo Smart) Jeśli tak to przenieść wyświetlacz bliżej zbiornika, nawet włożyć do skrzyni dystrybucyjnej i obserwować czy coś się zmienia; przeprowadzić synchronizację urządzenia. Filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
E02:
 • Błąd zasięgu urządzeń. Czy była zrobiona ponowna synchronizacja urządzenia? Jeśli nie to należy przeprowadzić synchronizację zgodnie z instrukcją Fortis (Pierwsze uruchomienie Apollo Smart) Jeśli tak to przenieść wyświetlacz bliżej zbiornika, nawet włożyć do skrzyni dystrybucyjnej i obserwować czy coś się zmienia; przeprowadzić synchronizację urządzenia. Filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Jeśli dalej nie współpracuje: wymienić baterie w nadajniku (tzw. rakietce) pod górnym włazem do zbiornika oraz w wyświetlaczu pokazującym stan ilości paliwa. Nadajnik należy wykręcić ze zbiornika i odkręcić śrubki od spodu. W wyświetlaczu odkręcić 4 śrubki od tyłu. W obu elementach należy wymienić baterię CR2450 i zsynchronizować Apollo.
 • Jeśli powyższe zalecenia nie odnoszą spodziewanego skutku – skontaktować się z SERWISEM FORTIS.
E03:
 • Błąd komunikacji. Sprawdzić poprawność ustawień urządzenia zgodnie z instrukcją.
 • Czy była zrobiona ponowna synchronizacja urządzenia? Jeśli nie to należy przeprowadzić synchronizację zgodnie z instrukcją Fortis (Pierwsze uruchomienie Apollo Smart) Jeśli tak to przenieść wyświetlacz bliżej zbiornika, nawet włożyć do skrzyni dystrybucyjnej i obserwować czy coś się zmienia; przeprowadzić synchronizację urządzenia. Filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Jeśli dalej nie współpracuje: wymienić baterie w nadajniku (tzw. rakietce) pod górnym włazem do zbiornika oraz w wyświetlaczu pokazującym stan ilości paliwa. Nadajnik należy wykręcić ze zbiornika i odkręcić śrubki od spodu. W wyświetlaczu odkręcić 4 śrubki od tyłu. W obu elementach należy wymienić baterię CR2450 i zsynchronizować Apollo.
 • Jeśli powyższe zalecenia nie odnoszą spodziewanego skutku – skontaktować się z SERWISEM FORTIS.
E04:
 • Błąd ustawień urządzenia. Sprawdzić poprawność ustawień urządzenia zgodnie z instrukcją.
E05 i E06
 • Prosimy o kontakt z SERWISEM FORTIS.
Pistolet nie odbija
 • Sprawdzić stan pistoletu – pistolet jest delikatnym elementem i często powodem awarii są upadki oraz uszkodzenia mechaniczne. Pistolet nie jest objęty gwarancją.
 • Pistolet zanieczyszczony lub uszkodzony mechanicznie – wyczyścić wnętrze pistoletu lub wymienić pistolet.
Pistolet odbija cały czas
 • Sprawdzić stan pistoletu – pistolet jest delikatnym elementem i często powodem awarii są upadki oraz uszkodzenia mechaniczne. Pistolet nie jest objęty gwarancją.
 • Przeczyścić rurkę wydawczą pistoletu. Delikatnie przeczyścić rurkę automatycznego zamykania pistoletu.
Pistolet przecieka
Sprawdzić stan pistoletu – pistolet jest delikatnym elementem i często powodem awarii są upadki oraz uszkodzenia mechaniczne. Pistolet nie jest objęty gwarancją – zalecana wymiana pistoletu na nowy.
Na liczniku wyświetla się ikona baterii lub nic nie wyświetla. Jaki typ baterii należy wymienić?
W zależności od rodzaju posiadanego licznika:
 • Mały licznik K600 (biały/czerwony) – 2 szt. baterii LR1 1,5V (po odkręceniu srebrnej pokrywki od spodu licznika)
 • Duży licznik K600 (czarny) – 2 szt. baterii AA 1,5V (po odkręceniu 4 śrubek na wyświetlaczu)
Licznik K600 nie liczy
 • Nie liczy licznik bieżącego tankowania (duże cyfry) oraz licznik TOTAL (sumator, małe cyfry): prosimy o kontakt z SERWISEM FORTIS
 • Nie liczy licznik TOTAL (sumator, małe cyfry): czy na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik TOTAL? Jeśli nie i wyświetla się FLOW RATE: 0.0 to należy wcisnąć raz przycisk FLOW RATE (na dużym liczniku)/CALC (na małym liczniku), wtedy licznik przejdzie w tryb TOTAL
Est-ce que le réservoir doit avoir une installation de mise à terre?
 • Le réservoir doit être mis à la terre conformément à la réglementation applicable sur le territoire polonais en matière de réservoirs pour le stockage hors sol de carburants liquides.
La pompe est bruyante en exploitation
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont ouverts.
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir.
 • Vérifier ou remplacer la crépine dans le réservoir.
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont ouverts.
 • Dans des cas rares, l’air peut être présent dans le pistolet, en rendant impossible l’aspiration du carburant par la pompe. Le cas échéant, il faut dévisser le pistolet et essayer de faire partir l’air du circuit sans pistolet.
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir.
Le distributeur ne distribue pas le carburant
La pompe ne se met pas en marche :
 • Vérifier si le distributeur est connecté à une source d’électricité.
 • Vérifier si le commutateur sur la pompe est en position de marche.
 • Si le réservoir est équipé d’un système de coupure de l’alimentation de la pompe en cas de niveau bas dans le réservoir, vérifier si le niveau n’est pas minimal.
 • Vérifier les connexions électriques, vérifier surtout si le câble d’alimentation de la pompe n’est pas détérioré.
 • Contacter le SERVICE DE MAINTENANCE DE FORTIS
La pompe se met en marche mais le carburant n’est pas distribué :
 • Vérifier le niveau de carburant dans le réservoir.
 • Vérifier si le tuyau d’aspiration se trouve bien au fond du réservoir et non pas au-dessus du niveau de carburant.
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir.
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont ouverts.
 • Si avant d’identifier ce problème vous avez constaté la présence d’air dans le système du réservoir, vérifier l’état des palettes de la pompe.
La pompe n’arrive pas à aspirer le carburant de façon automatique :
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont ouverts.
 • Dans des cas rares, l’air peut être présent dans le pistolet, en rendant impossible l’aspiration du carburant par la pompe. Le cas échéant, il faut dévisser le pistolet et essayer de faire partir l’air du circuit sans pistolet.
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir.
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont ouverts.
 • Dans des cas rares, l’air peut être présent dans le pistolet, en rendant impossible l’aspiration du carburant par la pompe. Le cas échéant, il faut dévisser le pistolet et essayer de faire partir l’air du circuit sans pistolet.
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir.
La distribution du carburant est trop lente :
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir. Si un nouveau filtre était nécessaire, vérifier la distribution après avoir fait partir l’air du système du réservoir. En cas de grosse pollution d’un grand volume d’eau ou en cas de précipitation de la paraffine dans le carburant, les filtres risquent d’être très vite bouchés (même après avoir pompé 500 l seulement de carburant).
 • Nettoyer la crépine au niveau du tuyau d’aspiration dans le réservoir.
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont complètement ouverts (poignée de la soupape positionnée le long de l’axe).
 • Contacter le SERVICE DE MAINTENANCE DE FORTIS.
Apollo Smart signale une erreur :
E01:
 • Est-ce que l’appareil a été synchronisé une nouvelle fois ? Si non, il faut effectuer la synchronisation en respectant les indications de Fortis (premier démarrage d’Apollo Smart). Si oui, déplacer l’écran d’affichage plus près du réservoir, en le mettant même dans le module de distribution et observer les effets éventuels ; effectuer la synchronisation de l’appareil. Vidéo de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
E02:
 • Erreur de la portée des appareils. Est-ce que l’appareil a été synchronisé une nouvelle fois ? Si non, il faut effectuer la synchronisation en respectant les indications de Fortis (premier démarrage d’Apollo Smart). Si oui, déplacer l’écran d’affichage plus près du réservoir, en le mettant même dans le module de distribution et observer les effets éventuels ; effectuer la synchronisation de l’appareil. Vidéo de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Si le problème n’est pas éliminé, remplacer les piles de l’émetteur (dit roquette) situé en dessous du regard de visite principal du réservoir et les piles de l’écran d’affichage indiquant le volume de carburant. Il faut dévisser l’émetteur et les vis en dessous. Dévisser 4 vis situées derrière l’écran d’affichage. Remplacer la pile CR2450 dans ces deux éléments et synchroniser Apollo.
 • Si les opérations ci-dessus restent sans effet, contacter le SERVICE DE MAINTENANCE FORTIS.
E03:
 • Erreur de communication. Vérifier le réglage correct de l’appareil en suivant les instructions.
 • Est-ce que l’appareil a été synchronisé une nouvelle fois ? Si non, il faut effectuer la synchronisation en respectant les indications de Fortis (premier démarrage d’Apollo Smart). Si oui, déplacer l’écran d’affichage plus près du réservoir, en le mettant même dans le module de distribution, et observer les effets éventuels ; effectuer la synchronisation de l’appareil. Vidéo de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Si le problème n’est pas éliminé, remplacer les piles de l’émetteur (dit roquette) situé en dessous du regard de visite principal du réservoir et les piles de l’écran d’affichage indiquant le volume de carburant. Il faut dévisser l’émetteur et les vis en dessous. Dévisser 4 vis situées derrière l’écran d’affichage. Remplacer la pile CR2450 dans ces deux éléments et synchroniser Apollo.
 • Si les opérations ci-dessus restent sans effet, contacter le SERVICE DE MAINTENANCE FORTIS.
E04:
 • Erreur du réglage de l’appareil. Vérifier le réglage correct de l’appareil en suivant les instructions.
E05 i E06
 • Veuillez contacter le SERVICE DE MAINTENANCE FORTIS.
Le pistolet ne reprend pas sa position de départ :
 • Vérifier le pistolet : c’est un élément fragile et souvent sa chute ou un dommage mécanique provoquent une avarie. Le pistolet n’est pas couvert par la garantie.
 • Le pistolet est pollué ou endommagé par un choc mécanique - nettoyer le pistolet à l’intérieur ou le remplacer.
Le pistolet reprend sans arrêt sa position de départ :
 • Vérifier le pistolet : c’est un élément fragile et souvent sa chute ou un dommage mécanique provoquent une avarie. Le pistolet n’est pas couvert par la garantie.
 • Nettoyer le tube du pistolet. Nettoyer délicatement le tube de blocage (fermeture) automatique du pistolet.
Le pistolet fuit :
Vérifier le pistolet : c’est un élément fragile et souvent sa chute ou un dommage mécanique provoquent une avarie. Le pistolet n’est pas couvert par la garantie - nous conseillons de remplacer le pistolet par un nouveau.
Une icône de pile est affichée sur le compteur ou rien n’y est affiché. Quel type de pile il faut mettre?
En fonction du type de compteur :
 • Petit compteur K600 (blanc/rouge) - 2 piles LR1 1,5V (après avoir dévissé le couvercle argent en dessous du compteur)
 • Grand compteur K600 (noir) - 2 piles AA 1,5V (après avoir dévissé 4 vis sur l’écran d’affichage)
Le compteur K600 ne compte pas :
 • Le compteur de ravitaillement actuel (grands chiffres) et le compteur TOTAL (petits chiffres) n’assurent pas le comptage : veuillez contacter LE SERVICE DE MAINTENANCE FORTIS
 • Le compteur TOTAL (petits chiffres) n’assure pas le comptage : est-ce que l’indicateur TOTAL est affiché sur l’écran ? Si non, et si FLOW RATE : 0.0 est affiché, il faut appuyer une fois la touche FLOW RATE (sur le grand compteur) / CALC (sur le petit compteur), et le compteur passe alors en mode TOTAL
Ist es erforderlich, den Tank zu erden?
 • Der Tank ist gem. den in der Republik Polen geltenden Vorschriften betreffend Tanks zur oberirdischen Lagerung von flüssigen Kraftstoffen zu erden.
Die Pumpe macht laute Geräusche bei der Arbeit
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile am Tank geöffnet sind.
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern.
 • Siebfilter am Tank prüfen und reinigen.
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile am Tank geöffnet sind.
 • In manchen Fällen kann es dazu kommen, dass in der Zapfpistole Lufteinbrüche auftreten, die das Ansaugen von Kraftstoff durch die Pumpe verhindern. Ist es der Fall, ist die Zapfpistole abzuschrauben und die Anlage ohne Pistole zu entlüften.
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern.
Die Zapfanlage liefert keinen Kraftstoff
Die Pumpe schaltet nicht ein:
 • Prüfen, ob die Zapfanlage an Strom angeschlossen ist.
 • Prüfen, ob der Schalter an der Pumpe in der EIN-Stellung ist.
 • Ist der Tank mit einem System zur Stromunterbrechung bei einem niedrigen Kraftstofffüllstand ausgestattet, ist es sicherzustellen, dass ein minimaler Kraftstofffüllstand nicht erreicht wurde.
 • Elektrische Verbindungen prüfen, insbesondere die Versorgungsleitung der Pumpe auf etwaige Beschädigungen.
 • Den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
Die Pumpe schaltet ein, es wird aber kein Kraftstoff gefördert:
 • Kraftstofffüllstand im Tank prüfen.
 • Prüfen, ob der Saugschlauch im Tank auf dem Boden liegt und nicht über die Kraftstoffoberfläche hinausragt.
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern.
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile am Tank geöffnet sind.
 • Kam es vor dem Auftritt des Problems zu Lufteinbrüchen in der Tankanlage, so sind die Schaufeln in der Pumpe auf ihren Zustand zu prüfen.
Die Pumpe kann den Kraftstoff selbst nicht ansaugen:
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile am Tank geöffnet sind.
 • In manchen Fällen kann es dazu kommen, dass in der Zapfpistole Lufteinbrüche auftreten, die das Ansaugen von Kraftstoff durch die Pumpe verhindern. Ist es der Fall, ist die Zapfpistole abzuschrauben und die Anlage ohne Pistole zu entlüften.
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern.
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile am Tank geöffnet sind.
 • In manchen Fällen kann es dazu kommen, dass in der Zapfpistole Lufteinbrüche auftreten, die das Ansaugen von Kraftstoff durch die Pumpe verhindern. Ist es der Fall, ist die Zapfpistole abzuschrauben und die Anlage ohne Pistole zu entlüften.
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern.
Die Zapfstelle liefert den Kraftstoff langsam
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern. Wird das Filter erneuert, ist die Kraftstoffförderung sofort nach der Entlüftung der Tankanlage zu prüfen. Bei großer Verunreinigung, bei großem Wasseranteil bzw. bei der Bildung von Paraffinkristallen kann die Verstopfung von Filtern sehr schnell erfolgen (sogar nach der Förderung von 500 l Kraftstoff).
 • Siebfilter reinigen: am Saugschlauch im Tank.
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile völlig geöffnet sind (Ventilgriff entlang der Achse eingestellt).
 • Den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
An der elektronischen Füllstandsanzeige Apollo Smart wird Fehler angezeigt
E01:
 • Wurde erneute Synchronisation der Vorrichtung durchgeführt? Wenn nicht, ist eine Synchronisation gem. den Anweisungen von FORTIS (Erstinbetriebnahme von APOLLO SMART) durchzuführen. Wenn ja, so ist die Anzeige näher am Tank zu platzieren, sie kann sogar in den Zapfschrank hineingetan werden, und beobachten, ob irgendwelche Änderung stattfindet; eine Synchronisation der Vorrichtung durchführen. Lehrvideo: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
E02:
 • Reichweitefehler. Wurde erneute Synchronisation der Vorrichtung durchgeführt? Wenn nicht, ist eine Synchronisation gem. den Anweisungen von FORTIS (Erstinbetriebnahme von APOLLO SMART) durchzuführen. Wenn ja, so ist die Anzeige näher am Tank zu platzieren, sie kann sogar in den Zapfschrank hineingetan werden, und beobachten, ob irgendwelche Änderung stattfindet; eine Synchronisation der Vorrichtung durchführen. Lehrvideo: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Gibt es nach wie vor keine Zusammenarbeit: Batterie im Sender unter dem oberen Einstiegsloch sowie in der Füllstandsanzeige erneuern. Der Sender aus dem Tank herausdrehen und die Schrauben von unten lösen. In der Füllstandsanzeige 4 Schrauben an der Rückseite lösen. In beiden Teilen die Batterie CR2450 erneuern und APOLLO SMART synchronisieren.
 • Bleiben die obigen Maßnahmen ohne Erfolg, bitte den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
E03:
 • Kommunikationsfehler. Die Vorrichtung gem. der Anleitung auf die richtige Einstellung prüfen.
 • Wurde erneute Synchronisation der Vorrichtung durchgeführt? Wenn nicht, ist eine Synchronisation gem. den Anweisungen von FORTIS (Erstinbetriebnahme von APOLLO SMART) durchzuführen. Wenn ja, so ist die Anzeige näher am Tank zu platzieren, sie kann sogar in den Zapfschrank hineingetan werden, und beobachten, ob irgendwelche Änderung stattfindet; eine Synchronisation der Vorrichtung durchführen. Lehrvideo: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Gibt es nach wie vor keine Zusammenarbeit: Batterie im Sender unter dem oberen Einstiegsloch sowie in der Füllstandsanzeige erneuern. Der Sender aus dem Tank herausdrehen und die Schrauben von unten lösen. In der Füllstandsanzeige 4 Schrauben an der Rückseite lösen. In beiden Teilen die Batterie CR2450 erneuern und APOLLO SMART synchronisieren.
 • Bleiben die obigen Maßnahmen ohne Erfolg, bitte den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
E04:
 • Einstellungsfehler. Die Vorrichtung gem. der Anleitung auf die richtige Einstellung prüfen.
E05 i E06
 • Bitte den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
Die Zapfpistole schaltet nicht ab
 • Die Zapfpistole auf ihren Zustand prüfen. Die Pistole ist ein empfindliches Teil. Die häufige Störungsursache sind das Herunterfallen bzw. eine mechanische Beschädigung. Die Pistole fällt nicht unter die Garantie.
 • Die Pistole verschmutzt bzw. mechanisch beschädigt - das Innere der Pistole reinigen bzw. die Pistole erneuern.
Die Zapfpistole schaltet ständig ab
 • Die Zapfpistole auf ihren Zustand prüfen. Die Pistole ist ein empfindliches Teil. Die häufige Störungsursache sind das Herunterfallen bzw. eine mechanische Beschädigung. Die Pistole fällt nicht unter die Garantie.
 • Das Zapfrohr der Pistole reinigen. Das Rohr der automatischen Abschaltung schonend reinigen.
Die Zapfpistole läuft
Die Zapfpistole auf ihren Zustand prüfen. Die Pistole ist ein empfindliches Teil. Die häufige Störungsursache sind das Herunterfallen bzw. eine mechanische Beschädigung. Die Pistole fällt nicht unter die Garantie. Es wird empfohlen die Zapfpistole zu erneuern.
Auf dem Zähler wird ein Batteriesymbol angezeigt bzw. die Anzeige bleibt leer. Welcher Batterietyp ist zu erneuern?
Je nach der Art des Zählers:
 • Kleinzähler K600 (weiß/rot) – 2 Stck. Batterie LR1 1,5V (nach der Abschraubung des silbernen Deckels an der Unterseite des Zählers)
 • Großzähler K600 (schwarz) – 2 Stck. Batterie AA 1,5V (nach dem Lösen von 4 Schrauben am Display)
Der Zähler K600 zählt nicht zusammen
 • Der Zähler laufender Betankung (große Ziffern) sowie der Zähler TOTAL (Summator, kleine Ziffern) funktionieren nicht: bitte den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
 • Der Zähler TOTAL (Summator, kleine Ziffern) funktioniert nicht: erscheint auf dem Display die Anzeige TOTAL? Wenn stattdessen die Anzeige FLOW RATE: 0.0 erscheint, die taste FLOW RATE (auf dem großen Zähler)/CALC (auf dem kleinen Zähler) einmal drücken, dann geht der Zähler in den Modus TOTAL über.
Нужно ли заземлить емкость?
 • Емкость должна быть заземлена в соответствии с положениями, действующими в Республике Польша, касающимися наземных емкостей для складирования жидкого топлива.
Насос громко работает
 • Проверьте открыты ли механические шаровые краны в емкости.
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости.
 • Проверьте и очистите сеточный фильтр в емкости.
 • Проверьте открыты ли механические шаровые краны в емкости.
 • В немногочисленных случаях может произойти завоздушивание пистолета, в результате чего насос не может всасывать топливо. В этом случае отвинтите пистолет и попробуйте деаэрировать систему без пистолета.
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости.
Колонка не выдает топливо
Насос не запускается:
 • Убедитесь, что раздаточная колонка подключена к источнику питания;
 • Убедитесь, что переключатель насоса находится в положении „включено”;
 • Если емкость оснащена системами, отсекающими питание насоса в случае низкого уровня топлива в емкости, убедитесь, что не достигнуто минимальное состояние.
 • Проверьте электрические соединения, в частности, кабель питания идущий к насосу, не поврежден ли он.
 • Свяжитесь с СЕРВИСОМ FORTIS
Насос запускается, и топливо не подается:
 • Проверьте уровень топлива в емкости;
 • Убедитесь, что всасывающий шланг в емкости находится на дне и не над поверхностью топлива.
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости.
 • Проверьте открыты ли механические шаровые краны в емкости.
 • Если перед проблемой произошло завоздушивание системы емкости, проверьте состояние лопастей в насосе.
Насос не хочет автоматически всасывать топливо:
 • Проверьте открыты ли механические шаровые краны в емкости.
 • В немногочисленных случаях может произойти завоздушивание пистолета, в результате чего насос не может всасывать топливо. В этом случае отвинтите пистолет и попробуйте деаэрировать систему без пистолета.
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости.
 • Проверьте открыты ли механические шаровые краны в емкости.
 • В немногочисленных случаях может произойти завоздушивание пистолета, в результате чего насос не может всасывать топливо. В этом случае отвинтите пистолет и попробуйте деаэрировать систему без пистолета.
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости.
 
Колонка медленно выдает топливо
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости. В случае замены фильтра сразу проверьте выдачу после деаэрации системы емкости. В случае большого загрязнения, большого количества воды или парафиновых осадков в топливе фильтры могут забиваться очень быстро (даже после заправки  500 л топлива).
 • Очистите сеточный фильтр: на всасывающем шланге в емкости.
 • Убедитесь, что механические шаровые краны полностью открыты (рукоятка клапана находится вдоль оси).
 • Свяжитесь с СЕРВИСОМ FORTIS.
На Apollo Smart отображается сообщение об ошибке
E01:
 • Была ли выполнена повторная синхронизация устройства? Если нет, нужно выполнить синхронизацию в соответствии с инструкциями Fortis (первый запуск Apollo Smart). Если да, переместите дисплей ближе к емкости, даже поместите его в раздаточную коробку и посмотрите изменяется ли что-либо; выполните синхронизацию устройства. Фильм-инструктаж: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
E02:
 • Ошибка радиуса действия устройств. Была ли выполнена повторная синхронизация устройства? Если нет, нужно выполнить синхронизацию в соответствии с инструкциями Fortis (первый запуск Apollo Smart). Если да, переместите дисплей ближе к емкости, даже поместите его в раздаточную коробку и посмотрите изменяется ли что-либо; выполните синхронизацию устройства. Фильм-инструктаж: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Если в дальнейшем нет взаимодействия: замените батареи в передатчике (так наз. ракетке) под верхним люком в емкости и на дисплее отображающим состояние количества топлива. Передатчик должен быть удален из емкости, а винты снизу должны быть отвинчены. На дисплее отвинтите 4 винта сзади. В обоих элементах замените батарейку CR2450 и синхронизируйте Apollo.
 • Если приведенные выше рекомендации не дают ожидаемого эффекта - обратитесь в СЕРВИС FORTIS.
E03:
 • Ошибка связи. Проверьте правильность настроек устройства в соответствии с инструкцией.
 • Была ли выполнена повторная синхронизация устройства? Если нет, нужно выполнить синхронизацию в соответствии с инструкциями Fortis (первый запуск Apollo Smart). Если да, переместите дисплей ближе к емкости, даже поместите его в раздаточную коробку и посмотрите изменяется ли что-либо; выполните синхронизацию устройства. Фильм-инструктаж: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Если в дальнейшем нет взаимодействия: замените батареи в передатчике (так наз. ракетке) под верхним люком в емкости и на дисплее отображающим состояние количества топлива. Передатчик должен быть удален из емкости, а винты снизу должны быть отвинчены. На дисплее отвинтите 4 винта сзади. В обоих элементах замените батарейку CR2450 и синхронизируйте Apollo.
 • Если приведенные выше рекомендации не дают ожидаемого эффекта - обратитесь в СЕРВИС FORTIS.
E04:
 • Ошибка настройки устройства. Проверьте правильность настроек устройства в соответствии с инструкцией.
E05 i E06
 • Пожалуйста, свяжитесь с СЕРВИСОМ FORTIS
Пистолет не отщелкивает
 • Проверьте состояние пистолета - пистолет является деликатным элементом, и часто причиной аварии являются падения и механические повреждения. Гарантия не распространяется на пистолет.
 • Грязный или механически поврежденный пистолет - очистите внутреннюю часть пистолета или замените пистолет.
Пистолет все время отщелкивает
 • Проверьте состояние пистолета - пистолет является деликатным элементом, и часто причиной аварии являются падения и механические повреждения. Гарантия не распространяется на пистолет.
 • Прочистите раздаточную трубку пистолета. Аккуратно прочистите трубку автоматического отключения пистолета.
Пистолет протекает
Проверьте состояние пистолета - пистолет является деликатным элементом, и часто причиной аварии являются падения и механические повреждения. Гарантия не распространяется на пистолет - рекомендуется заменить пистолет новым.
На счетчике высвечивается значок батарейки или ничего не отображается. Какой тип батарейки следует заменить?
В зависимости от типа имеющегося у вас счетчика:
 • Маленький счетчик K600 (белый/красный) - 2 шт. батарейки LR1 1,5В (после отвинчивания серебряной крышки от нижней части счетчика)
 • Большой счетчик K600 (черный) – 2 шт. батарейки AA 1,5В (после отвинчивания  4 винтов на дисплее)
Счетчик K600 не считает
 • Счетчик не подсчитывает текущей заправки (большие цифры) и счетчик TOTAL (сумматор, маленькие цифры): свяжитесь с СЕРВИСОМ FORTIS
 • Счетчик TOTAL не подсчитывает (сумматор, маленькие цифры): отображается ли на дисплее показатель TOTAL? Если нет и отображается FLOW RATE: 0.0 нужно нажать один раз кнопку FLOW RATE (на большом счетчике)/CALC (на маленьком счетчике), тогда счетчик перейдет в режим TOTAL

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI! Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

  NIE ZNALAZŁEŚ TEGO CZEGO SZUKAŁEŚ?

  Poznaj nasze dodatkowe usługi

  FORTIS ROTOMOULDING

  Poznaj naszą ofertę biznesową na produkcję kontraktową metodą formowania rotacyjnego.

  Przejdź do strony
  Skontaktuj się z nami