Zgłoś usterkę - Fortis Tank    
 

Zgłoś usterkę Razem na pewno znajdziemy rozwiązanie.

  Wypełnij formularz


  Dowód zakupu zbiornika

   

  Numer faktury VAT lub innego dowodu zakupu *

  Data zakupu zbiornika *


  Dane właściciela zbiornika i adres pod którym znajduje się zbiornik

   

  Wybierz z listy swój status *

  Nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby prywatnej *

  Ulica *

  Numer domu *

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy *

  Miejscowość *


  Osoba kontaktowa

   

  Imię i Nazwisko *

  Telefon *

  Adres email *


  Opis zaistniałej usterki/problemu

   

  Opis powinien być możliwie szczegółowy i definiować problem. W przypadku gdy nie jesteś w stanie określić co się dzieje należy skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta. Można również wysłać zdjęcia lub film.

  Dodaj zdjęcie lub film:

  W przypadku, kiedy opis problemu może być nie wystarczający zalecane jest dołączenie zdjęcia bądź filmu. Dołącz do 3 plików o wielkość do 15 MB każdy.


   

  * Pola wymagane